Instant Book - riktiga böcker i små upplagor

Startsida | Kontakt | Nyhetsbrev

snabbnavigering

 

Bokhandeln

Våra titlar registreras i bokhandelns databas Bokrondellen där bokhandlarna söker och beställer böcker. Nätbokhandlarna (Adlibris, Bokus m.fl.) uppdaterar automatiskt från denna databas.

 

Postorder

- Beställningar kommer till oss (telefon, fax, e-post, bookstore osv.).

 

- Vi skriver ut faktura med författaren som avsändare och betalningsmotttagare.

 

- Kopia på fakturan skickar vi till dig (brev eller e-post). Du bevakar själv att den betalas. Samtidigt får du en bra kontroll på vilka som köper din bok.

 

- Det underlättar väsentligt för köparen om du har ett plusgiro som betalningen ska gå till.

 

- Om du själv eller din firma inte är skyldigt att redovisa moms (6 %), så faktureras inte heller moms.

 

- Vi gör ett paket med bok och faktura, och lägger ut kostnaderna för emballage och porto. Dessa kostnader finns med på fakturan som kunden betalar till dig. Någon gång om året debiterar vi dig för våra utlägg. Fakturering, emballage och posthantering kostar 25 kr per försändelse.

- Våra författares postorderförsäljning genom Instant Book har utvecklats på följande sätt sedan 2008:

 

År

Titlar / sålda ex

Försäljning

2008

14 / 678 ex

78.401 kr

2009

36 / 889

96.502 kr

2010

22 / 1.052

113.692 kr

 Hur går det till? »

get_adobe_reader

 Uppdaterad 23 apr 2015

Instant Book | Box 49109 | 100 28 Stockholm | Besök: Kungsgatan 77 | Tel 08- 651 39 70 | info@instantbook.se