Instant Book - riktiga böcker i små upplagor

Startsida | Kontakt | Nyhetsbrev

snabbnavigering

 
Original Manus Layout Heloriginal Tryckning Förlagsservice Egen hemsida

Pappersoriginal

Printade pappersoriginal (s.k. heloriginal) kallas det när du själv gjort en layout och sättning som du är nöjd med. Detta innebär att vi inte gör någonting utan trycker direkt från ditt material. De tryckta boksidorna blir med andra ord exakt som du själv har gjort dem. För kontroll får du först en provutskrift.

 

Digitalt original

Digitalt heloriginal (pdf-fil) innebär att vi fått ett helt färdigt dokument som går direkt till tryckning. Först erbjuds du en kontrollkopia före tryckstart.

 

 

Hur går det till? »

get_adobe_reader

 Uppdaterad 23 apr 2015
intro > Start > Hur går det till > Original >

Instant Book | Box 49109 | 100 28 Stockholm | Besök: Kungsgatan 77 | Tel 08- 651 39 70 | info@instantbook.se