Instant Book - riktiga böcker i små upplagor

Startsida | Kontakt | Nyhetsbrev

snabbnavigering

 
Johan Appelberg Camilla Danilda Per Egger André Jarz Jan von Konow Anders Norgren Lars Nygren Olle Ohlson (2) Nils Ringstedt Kajsa Telander Lars-Göran Wadén

Titel

CV;ORDSLUT

 

Publiceringsdag den 25 februari 2008.

Ca pris: 120 kr.

 

"Lars Nygren är en dold eminens i svenskt kulturliv", skrev Lars Bäckström i en recension av essäsamlingen Sommarhusets figur. Kanske syftade han på Nygrens verksamhet som lektör – av tradition en dold syssla i Sverige. Eller på hans publicering av andras texter, främst av Ulf Linde och konstnären Torsten Renqvist. 

 

Men Lars Nygren har också i tre decennier varit verksam som litteraturkritiker. Först i BLM och sedan 1978 i Göteborgs-Posten. I CV;ORDSLUT presenterar han ett urval från den verksamheten samt en avdelning med minnesrunor bl.a. hans tal som officiant vid Torsten Renqvists begravning. 

 

"Ur min offentliga sektor, vore kanske passande för det här urvalet. Men den titeln var upptagen av en av Lars Gyllenstens artikelsamlingar."

 

nygren_foto

Digitalt material:

Författarbild (jpg,300dpi)

Omslag (jpg)

Pressrelease (PDF)pdficon_small

 

cv omslag 7 jan_ok

get_adobe_reader

 Uppdaterad 23 apr 2015
intro > Start > Press >

Instant Book | Box 49109 | 100 28 Stockholm | Besök: Kungsgatan 77 | Tel 08- 651 39 70 | info@instantbook.se