Instant Book - riktiga böcker i små upplagor

Startsida | Kontakt | Nyhetsbrev

snabbnavigering

 

Efter att ha fått manus gör vi förslag till layout och skickar en provsättning av ett tjugotal sidor. När vi fått dina synpunkter på provet sätter vi hela boken

 

Bilder

Svart/vita fotografier eller teckningar kostar inget extra att trycka utöver att de eventuellt först ska scannas. Om du vill ha bilder tryckta i färg fördyrar detta tryckningen, men innebär i övrigt inga problem.

 

Omslagsdesign

Har du en egen bild/foto eller skissunderlag utgår vi från detta, annars gör vi förslag till omslag.

 

 

Hur går det till? »

get_adobe_reader

 Uppdaterad 23 apr 2015

Instant Book | Box 49109 | 100 28 Stockholm | Besök: Kungsgatan 77 | Tel 08- 651 39 70 | info@instantbook.se