Instant Book - riktiga böcker i små upplagor

Startsida | Kontakt | Nyhetsbrev

snabbnavigering

 

Underlag

Vi tar emot alla typer av manus –  handskrivna, maskinskrivna, wordfiler, pdf-dokument o.s.v. Vi klarar både PC-filer och Mac

 

Redaktionellt arbete

Du kan få ditt manus granskat och förslag till korrigeringar.

 

Handskrivna manus

Det är inte ovanligt att vi får handskrivna manus som vi skriver in på dator.

 

Scanning av textsidor

Om du inte har ett manus som är inskrivet i dator utan är maskinskrivet eller printat på papper, så ocr-scannar vi detta.

 

Wordfil

Detta är det vanligaste underlaget.

 

 

Hur går det till? »

get_adobe_reader

 Uppdaterad 23 apr 2015

Instant Book | Box 49109 | 100 28 Stockholm | Besök: Kungsgatan 77 | Tel 08- 651 39 70 | info@instantbook.se