Instant Book - riktiga böcker i små upplagor

Startsida | Kontakt | Nyhetsbrev

snabbnavigering

 
Originalpriser Tryckpriser Förlagstjänster Prisförfrågan

 Manus  

- Redaktionellt arbete

 

75 kr/manussida (A4)

3.500 kr minsta debitering

- Inskrivning av handskrivet manus

350 kr + 50 kr/ färdig boksida

- Digitalisering/OCR-scanning av
  maskinskrivet manus

 

950 kr + 25 kr / 1000 tecken

 

 

Bilder/illustrationer

 

- Scanning  bilder/foto ->A4

120kr/bild

- Scanning bilder/foto A4->A3

- Montering av bild i layout

- Tabeller/grafer

300kr/bil

45kr/st

100-250kr (beroende på svårighetsgrad)

 

 

Layout

 

- Förslag

2.200 kr

 

 

Sättning

 

- Svårighetsgrad 1

- Svårighetsgrad 2

- Svårighetsgrad 3

950 kr + 45 kr / boksida (romantext)

950 kr + 75 kr / boksida (poesi)

950 kr + 150 kr / boksida (fler än två kapitelnivåer, notapparat)

Omslag

 

- Omslagsdesign

3.200 kr

 

 

Tryckpriser >>

get_adobe_reader

 Uppdaterad 23 apr 2015
intro > Start > Vad kostar det >

Instant Book | Box 49109 | 100 28 Stockholm | Besök: Kungsgatan 77 | Tel 08- 651 39 70 | info@instantbook.se