Instant Book - riktiga böcker i små upplagor

Startsida | Kontakt | Nyhetsbrev

snabbnavigering

 

Bookstore

- Presentation av din bok i vår e-bokhandel – Bookstore.

 

Lager

- Vi har ett lämpligt antal ex av boken i vårt lager. Ett års lagerkostnad ingår.

 

Pliktexemplar

- Sju pliktexemplar skickas till de aktuella universitetsbiblioteken.

 

ISBN-Nummer

- Din bok registreras med eget ISBN-nummer ur vår nummerserie (International Standard Book Number), vilket blir det samma som bokens registreringsnummer.

 

Biblioteksförsäljning

- Boken anmäls och två recensionsexemplar skickas till Bibliotekstjänst, som är bibliotekens centrala inköpsorganisation.

 

 

Marknadsföring >>

get_adobe_reader

 Uppdaterad 23 apr 2015

Instant Book | Box 49109 | 100 28 Stockholm | Besök: Kungsgatan 77 | Tel 08- 651 39 70 | info@instantbook.se