Förlagsservice

Du kan få din bok förlagd, marknadsförd och såld genom Instant Book.

  • Kostnaden för de första två åren är 6.500 kr + moms. Därefter 500 kr per år.
  • Förlagsavtal
  • ISBN-nr
  • Vi skickar sju pliktexemplar
  • Registrering i Bokinfo (bokdatabas)
  • Anmälan till Bibliotekstjänst (Btj)
  • Nyhetsbrev till 40 dagstidningar och 90 bokhandlare.
  • Försäljning till bokhandlare/nätbokhandeln, vi tar 25 kr/faktura.
  • Lager efter överenskommelse