Professionellt och personligt

Instant Book producerar, förlägger och säljer böcker på uppdrag. Våra tjänster utnyttjas av både privatpersoner, företag, föreningar och andra förlag. Vi gör böckerna tillgängliga för alla bokhandlare och har även lagerhållning och marknadsföring.

Eftersom många av våra uppdrag gäller tryckning av ett hundratal eller färre exemplar, är det viktigt att understryka att vårt mål med böckernas grafiska kvalitet är att dessa, oavsett upplaga, ska se ut som böckerna i bokhandeln. Hos oss är varje titel unik, med individuell utformning, inga standardlösningar eller standardformat.

Instant Book® är ett imprint (varumärke) ägt av CKM Förlag. Instant Book startade 1997, och varumärket Instant Book® registrerades 2000. Vi har suttit i juryn för Svensk Bokkonst 2005–2008. Utställare ett tjugotal gånger på bokmässan i Göteborg.