I olivträdets skugga

108kr

Av Barbro Karabuda

Beskrivning

På sextio- och sjuttiotalen var Barbro och Güneş Karabuda uppskattade dokumentärfilmare för svensk TV. Deras arbetsfält var hela världen, deras perspektiv socialt. Utöver den långa raden med filmer författade Barbro Karabuda även flera uppmärksammade böcker.
I denna bok berättar författaren utifrån sin tillvaro i en turkisk by vid Egeiska havet. Turkiet kom tidigt att bli Barbro Karabudas andra hemland, men även ett land med en maktstruktur som hon många gånger råkade i onåd hos.
Denna gång är bokens perspektiv mera personligt. Hon berättar hur det var att som ung västerländsk kvinna upptas i en mansdominerad turkisk kultur. Men ger därtill bilder av ett land, som inom en ganska nära framtid kanske skall upptas i den europeiska gemenskapen.
I sin bok blandar författaren personliga minnen ur sitt ofta dramatiska liv med levande vardagsskildringar från den lilla byn vid havet, vid vars strand det olivträd står, i vars skugga denna bok är skriven.

ISBN 978-91-7040-074-2
Mjukband
288 sidor
2007