Den dolda kunskapen om Guds son

100kr

Av Olle Ohlson

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Författaren till Den dolda kunskapen om Guds son menar, att Jesus, Marias och Josefs son, föddes enligt säkra källor år 7 vår tideräkning. (Luk 2:2). Bibeln berättar utförligt, varför alla forna israeliska konungar bar epitetet ”Guds son” efter Kung Salomos tid. (2. Sam 7:14)
Jesus uppmanade sina lärjungar, att inte bedja till honom efter hans död (”såsom hedningarna tillbeder sina döda”. (Joh 16:23) Endast ”Fadern” Jahve är Gud och Frälsare, som skall tillbedjas (Joh 16:26, Jes 43:10, 11)
Den dolda kunskapen om Guds son berättar, att Petrus inte är begraven under S:t Peterskatedralen, utan i släktgraven i Kapernaum.
Paulus lämnade Rom innan förföljesena och är enligt spansk tradition begraven i norra Spanien, vilket Bibeln inte förnekar. (Rom 15:24, 15:28)
Jesu sista måltid med lärjungarna är i kyrkans rit ingen spegling av vad, som i verkligheten hände. Riten ”Nattvarden” är en grov förenkling också som symbol.
Jesus förutsäger framtiden för judefolket och varnar för ”förintelsen” (Matt 24)
Den dolda kunskapen om Guds son, visar, hur historien om Jesus uppfattas genom tiderna och också förändrats genom nya rön och upptäckter.

ISBN 978-91-85671-028
Mjukband
48 sidor
2008