Det medeltida Ryssland

93kr

Av Margareta Attius Sohlman

Beskrivning

Europas växande intresse för Ryssland under tidigmodern tid hade flera orsaker. Främst gällde det frågor om ryssarnas förhållande till religionen. Katolikerna hade starka missionsintressen – ofta sammankopplade med både ekonomiska och militärstrategiska planer. Med tiden kom dock ekonomiska intressen att dominera. Det var de stora sjönationerna England och Holland som i första hand slogs om Ivan den förskräckliges ynnest.

Genom de reseskildringar från Ryssland som trycktes i väst under 1500- och 1600-talen får vi en föreställning om hur vardagen gestaltade sig för den ryska befolkningen vid denna tid. Men det blir lika tydligt vilka förutfattade meningar de västliga besökarna hade, och vilka missuppfattningar de spred vidare i väst på grund av sin okunnighet om bl.a. den ortodoxa tron.

Ett av syftena med den här boken är att göra bilden av det medeltida Ryssland något mer nyanserad och balanserad genom exempel och den analys som här presenteras.

Margareta Attius Sohlman är författare och forskare i slavisk kultur- och religionshistoria. Hon har publicerat och medverkat i ett tiotal böcker inom detta område.

ISBN 978-91-7040-111-4
Mjukband
146sidor
2013