Elindustri och standardisering

Av Jan Ollner

Beskrivning

Under denna titel har Jan Ollner samlat sina minnen från ett helt yrkesliv inom industrin och organisationssverige. Karriären kröntes när han 1969–1984 var VD för Sveriges Standardiseringskommission, SIS. Denna roll förde Jan Ollner vidare till den internationella arenan, där han representerat Sverige i standardiseringssammanhang, och resulterade i sin tur till ledande befattningar inom både de europeiska och Internationella motsvarigheterna. Givetvis passerar namnen på nyckelpersoner i elindustrin och på utländska kollegor i revy för läsaren.

Jan Ollner växte upp i Stockholm, tog studenten vid Norra Real (1940), blev reservofficer vid signaltrupperna (1943) och utexaminerades som civilingenjör på den elektrotekniska linjen vid KTH (1946).

Började sin yrkesverksamhet på ASEA i Västerås (1945–1947) och fortsatte i Stockholm, där han, efter ett kort mellanspel på KTH, blev anställd på Sveriges Elektroindustriförening (1948). Ledde elstandardiseringen inom Svenska Elektriska Kommissionen, SEK, och verkade bl.a. också för införande av TV i Sverige.

Åter på ASEA (1956) med chefsuppgifter både inom den tekniska avdelningen och på inköpssidan (från 1960 som överingenjör).

Till Sveriges Standardiseringskommission, SIS, som VD (1969–1984) och som styrelseledamot (1969–1986) till pensioneringen.

Invald i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, (1973), Avd. VI Företagande och ledarskap.

Internationella uppdrag: President i den Europeiska Standardiseringskommittén CEN (1975–1977), Vice president i den Internationella Standardiseringsorganisationen ISO (1982–1984).

Författare till ”Företaget och standardiseringen” (SIS förlag 1972 med senare utgåvor och översättningar), samt medförfattare till ett antal skrifter om standardisering bl.a. ”Standardiseringen i Sverige 1922–1992” (SIS förlag).

ISBN 978-91-86939-80-9
Mjukband
94 sidor
2016