Ett fönster i Karthago

150kr

Av Reidar Ekner

Kategori: Tagg:

Beskrivning

I Ett fönster i Karthago, förlagd till den senare hälften av det 20:e seklet, får vi följa huvudpersonen Scriwers utveckling från ungt och osäkert författar­ämne till beprövad novellist och undersökande essäist, med fokusering på ”det kvinnliga”, inte minst sådant det framträder i bildkonsten och de klassiska myterna.
Stor roll i det senare avseendet spelar två av den spanske barockmästaren Diego Velázquez’ mest berömda målningar: Hovdamerna och Väverskorna, med deras många dolda hemligheter.
I den underliggande storyn, vars olika avsnitt förhåller sig till varandra som kinesiska askar, redovisas inledningsvis Scriwers ungdomsresor i efterkrigstidens Europa och några tidiga förälskelser.
Ett Fönster i Karthago kan ses som en fri variant av den s.k. utvecklings- och reseromanen. Men är inte någon självbiografi.
Bland Ekners tidigare böcker märks essä­samlingarna En sällsam gemenskap och I den havandes liv (båda 1967) samt diktböckerna Halvvägs mot mörkret (1979) och Kalenderdikter (2006). 1991–1993 utkom på Bonniers, med Ekner som redaktör, Gunnar Ekelöf: Skrifter i åtta band med ett separat register, på tillsammans drygt 3.000 sidor.

ISBN 978-91-7040-080-3
Mjukband
288 sidor
2009