Ett fönster mot öster

Av Ville Zilliacus

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Efter andra världskriget samlade sig karelarna i förskingringen för att i tryck registrera sin egen gårdag, den gemensamma tiden i ”landet som icke var”, socken för socken.
Den karelska scen som genom det öppna fönstret i denna bok – den första skildringen på svenska i sitt slag – utbreder sig för oss, bär spår av både gårdag och nutid. Författaren till dessa karelska brev kallar det ett privilegium att ha fått vistas i sin barndomsbygd också i dess ursprungliga roll som månghundraårigt svenskt landskap.
Läsaren privilegieras i sin tur av att få ta del av en mängd välgrundad information, stimulerande sammansmält med personliga minnen, alltifrån ”trollkarlen” Pontus de la Gardie och fram till våra dagars ryska Viborg.
Författarens barndomslandskap var på sin tid präglat av sitt svenska arv och hade varit det längre än Skåne har varit det idag. Hans essäer formar sig till ett minnesmärke över gångna tider, samtidigt som de är en kärleksförklaring till gränsmarkerna i öster och dess folk.

ISBN 91-88812-53-7
Inbunden
174 sidor
2000