Ett Kungsholmskvarter

Av Anders Ahliny

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Genom den första stadsplanen från 1640-talet för Kungsholmen, bildades bland andra det kvarter som skulle komma att kallas Traktören. Detta kvarter är bokens huvudperson, och dess fastighetsägare, bebyggelse och verksamheter presenteras. Här fanns trädgårdar och tobaksodling. Rikets förste postmästare och grevinnan Catharina De la Gardie hade tomter med trädgård. Värdshuset Mäster Anders var välbesökt under nästan 200 år. I kvarteret tillverkade Mathias Nyberg tobakspipor och Victor Sjöberg brandsprutor. Bröderna Riis hade stilgjuteri och tryckte böcker. Brännvinskungen L O Smith öppnade ett ångkök, som flyttades till Sundsvall efter den stora branden där 1888. Vid mitten av 1600-talet låg här Stockholms första glasbruk.

Efter 1880 delades Traktören upp i de nuvarande tre kvarteren Drabanten, Härolden och Pagen. Med tyngdpunkt på kvarteret Pagen skildras främst bebyggelsen och verksamheter. Rügheimer & Beckers stråhattfabrik blomstrade här runt sekelskiftet 1900. Allmänna brandredskapsaffären expanderade ut ur kvarteret Pagen där även Kungsholmens läroverk för flickor var beläget. Den ökända tidningen Fäderneslandet trycktes här och småskollärarinnan Amanda Christensen hade slipsfabrik i Drabanten. På den största tomten i kvarteret Härolden byggdes ett stall för 46 hästar, men i stället för hästar skulle det först bli cementgjuteri, och därefter tryckeri för tidningen Ny Dag.

Anders Ahliny är född 1941 i Stockholm. Han är idag pensionerad arméofficer. Intresset för Stockholm och dess historia föddes under tonåren, och han har efter år på andra orter kunnat återuppväcka intresset. Författaren är bosatt på Kungsholmen.

ISBN 978-91-86939-22-9
Inbunden
222 sidor
2012