Ett litet krig i skärgården

170kr

Av Arne Högström

Kategori:

Beskrivning

Skärgårdskriget 1719 var ett förhållandevis litet krig, men som alla krig innebar det lidande
och död för dem som drabbades. Arne Högströms dramatiska och gripande roman behandlar
främst en fattig och försvarslös fiskarbefolknings umbäranden när den angrips av en
överlägsen krigsmakt. I det omfattande persongalleriet träder en rad individer oss till mötes ur
den dåvarande svenska verkligheten: den lilla pigan Hervor som plågas på en vanskött gård,
boterskan Minna som förkovrar sig i svart magi, den försupne och koleriske prästen Michael
Gåse, de stridsovana hemvärnsmännen som tvingas till försvarsstrid vid Baggensstäket. Vi
möter också folket på det så småningom skövlade godset Östanå, bybor som misshandlas och
dödas, småbrukare som får sin egendom bränd och förstörd. Alla får de sina liv förändrade av
kriget, var och en på sitt sätt.

Arne Högström är född 1957 och har huvudsakligen varit bosatt i Österåker i Södra Roslagen.
Detta är hans fjärde roman.

ISBN 978-91-88823-41-0
Mjukband
235 sidor
2023