Familjen Öberg

Av Hans-Åke Öberg

Beskrivning

Den här skriften vill i någon mån berätta hur en militärfamilj, som i huvudsak livnärde sig på jord- och skogsbruk, levde och vilka värderingsramar som gällde i västra Värmland för ungefär hundra år sedan. Mycket har förändrats under tidsperioden intill våra dagar beroende på den tekniska utvecklingen och en alltmer utbyggd sociallagstiftning. Kyrkans inflytande hos folk i gemen har till stor del suddats ut och det gamla bondesamhället har upplösts.
Mycket har blivit till det bättre, men vi har också förlorat en del i ett alltmer opersonligt samhälle.

ISBN 0
Mjukband
40 sidor
2000
Privat utgåva