Gelablick

225kr

Av Johanna Fremsin

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Gelablick innehåller 26 essäer som dels behandlar aktuella ämnesområden, dels klassiska författare. Exempel på ämnen från den aktuella debatten: Mobbning, Miljöns rop och påminnelse samt Tankar kring utbildning. Några av humanisterna som diskuteras är Ovidius, Homeros, Wordsworth, Thukydides, Pindaros och Chagall.

Ur essän ”Wordsworth och sjöskolan”:

Peter Degerman menar att Wordsworths poesi handlar om stadens och industrins förslitning av landsbygd och natur, medan efterföljarna allt mer rapporterar om den allt mer förstörda naturen och koldioxidens verkan och förlorar både naturens landsbygd och stadens kultur. Många som diskuterar den ekologiska poesin nämner Wordsworth och Sjöskolan, och exempelvis den amerikanske beatpoeten Gary Snyder från 1970-talet men man går inte tillbaka till för-sokratiker och den antika vittra naturfilosofin. ”Redan i en av de första studier där begreppet ’ekologi’ förekommer i ett litteraturveten­skapligt sammanhang, Karl Kroebers ’Home at Grasmere: Ecological Holi­ness’ från 1974, står ekopoetiken i fokus genom läsningen av Wordsworth som föregångare till vår tids tänkande om naturen som ’ekologisk enhet’, med tyngdpunkten lagd på platsen som en komplex, interrelationell enhet. Läsningarna av de engelska romantiska poeterna kommer sedan – vid sidan av studier av de amerikanska transcendentalisterna – att utgöra huvudfåran inom det framväxande ekokritiska forskningsfältet.

ISBN 978-91-88823-32-8
Mjukband
514 sidor
2020
Pris 225 kr inkl porto