Lermontov och novisen

Av Lasse Zilliacus

Beskrivning

I verseposet ”Novisen” skildrar Michail Jurjevitj Lermontov en ung novis själ. I mångt och mycket formas skildringen till ett uttryck för diktarens egen självbild. Han slits mellan pennan och svärdet och går vilse i ett komplicerat samhälles labyrinter. Är han munk eller krigare? Vilket livsmål står högre: självuppoffring eller självförverkligande? ”Novisen” blir ett slags självporträtt som berör än idag, trots att det skrevs 1839.
Lermontovs eget korta liv innehåller stoff nog för ett både romantiskt och spännande filmmanus. I Ryssland är han fortfarande älskad och omhuldad, i Sverige däremot sorgligt försummad. Denna bok vill introducera hans värld och hans poesi för svenska läsare, dels sedda genom poetens egna ögon – diktens unge novis – och dels genom översättarens, som i några kompletterande kapitel ger en bild av Lermontovs liv samt belyser bakgrunden till ”Novisen”.
Diktens berättelse saknar som sådan inte aktualitet. Två gånger sändes den oefterrättlige löjtnanten Lermontov till strafftjänstgöring i bl.a. Tjetjenien. Hans insatser där var emellertid utan betydelse för lösningen av Rysslands månghundraåriga problem i regionen.

ISBN 91-7040-004-0
Inbunden
126 sidor
2003