Minuterna

180kr

Av Carin Himmelstrand

Beskrivning

Mötet med döden inleder Karin Himmelstrands bok Minuterna ett år – två liv. Efter 62 års äktenskap avled hennes man Ulf, nästan 87 år, på Stiftelsen Andreas Ands Minne, ett äldreboende i Uppsala, natten till den 8 juni 2011 med hustrun tätt intill sig.

I den ljusa sommarnatten kom döden enligt hennes skildring som en skugga in genom en stängd dörr fram till sängen för att sedan vördnadsfullt baklänges lämna rummet genom det öppna fönstret. En klocka hängande på väggen visade minuten.

I sin bok fortsätter Karin Himmelstand att skildra året som följde. Hon skriver om den sorg och saknad som drabbade henne med en styrka och plåga hon inte förutsett. Hon upplevde Människans existentiella ensamhet och skrev för att så småningom – som hon hoppades – orka leva vidare ensam.

Karin Himmelstrand har flikat in de tre barnens födelser och respektive föräldrars bakgrund och död. Hon har också fogat in centrala och betydelsefulla händelser i bådas yrkesliv och deras nära arbetskontakter i Afrika, Asien och USA, där Ulf i egenskap av professor i sociologi vid Uppsala universitet och Karin som Sida-anställd tillsammans arbetat, bott och rest under sina liv.

ISBN 978-91-86939-46-5
Mjukband
310 sidor
2013