Musikjuridik

150kr

Av Henrik Stannow

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Detta är femte upplagan av Musikjuridik, som handlar om upphovsrätt och musik. Den redogör i huvuddrag för det upphovsrättsliga regelsystemet, för vad som menas med olika upphovsrättsliga begrepp och för de rättigheter och det skydd som enligt lag garanteras rättighetshavarna.

Musikjuridik belyser också olika upphovsrättsliga frågeställningar som upphovsmän (kompositörer/låtskrivare, författare, bearbetare) och utövande konstnärer (artister, musiker, sångare) samt andra aktörer inom musikbranschen kan ställas inför, när det gäller användning av skyddade verk och prestationer. Det så kallade populärmusikaliska området har satts i fokus.

I en omfattande musikjuridisk ordlista från A till Ö förklaras omkring 200 specialuttryck och termer m.m. på upphovsrättsområdet. Det krävs inga juridiska förkunskaper för att kunna ta del av bokens innehåll.

Henrik Stannow har tidigare under många år varit STIM:s chefsjurist samt rådgivare i juridiska frågor åt bland annat SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare), FST (Föreningen Svenska Tonsättare), Musikförläggarna och Musikerförbundet. Han har själv och även i samarbete med andra författare utgivit ett antal skrifter inom det aktuella rättsområdet.

ISBN 978-91-7040-121-3
Mjukband
268 sidor
2014