Nuförtiden

175kr

Av Chris Marschall

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Vem blir man när ett långt yrkesliv upphör och telefonen slutar ringa? När synlighet och
bekräftelse försvinner över en natt. Därtill har barnen lämnat boet och föräldrarollen går in i
en ny, okänd fas. Den tredje åldern tvingar oss att omdefiniera meningen med livet och det är
lätt att både självkänsla och identitet vacklar. Jag tycker att det skrivs och pratas för lite om
dessa frågor. För jag kan väl inte vara ensam om att inte varje dag känna mig som en ”glad
pensionär”?

Chris Marschall, född i Karlskrona 1952, har huvudsakligen varit verksam som
kulturadministratör, senast som kulturchef i Region Skåne. Hon bor växelvis i Viks fiskeläge
på Österlen och i Stockholm.

ISBN 978-91-88683-21-2
Mjukband med flikar
80 sidor
2021