Ordet och vinet – svensk dryckeshistoria speglad i litteraturen

275kr

Av Johan Stenström

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Almqvist skriver om Château Haut-Brion och Chambertin, Strindberg om Château Lafite och om viner
från Bourgogne, Victoria Benedictsson om champagne, Levertin om Château Beychevelle, Fredrika
Bremer, Flygare-Carlén och Ola Hansson om portvin, Linné om Groot Constantia, Runeberg om
Margaux, Stiernhielm och Bellman om alla tänkbara sorters vin …

Sedan medeltiden har svenskarna druckit vin – till att börja som en del av nattvarden, men ganska snartäven som måltidsdryck. Vinet fraktades lång väg innan det nådde konsumenten i Sverige. Länge var därför vinet dyrt och förbehållet de mest förmögna. Efter hand skedde en demokratisering och vinet blev tillgängligt för en större allmänhet på krogar och källare. Stormaktstiden innebar att svenskarna fick ta del av kontinentala dryckesvanor i högre grad än tidigare. Under 1700-talet blev champagne, tokajer och constantiaviner på modet, samtidigt som vin från Tyskland och de klassiska vinländerna kring
Medelhavet importerades i strida strömmar. Under 1800-talet etablerades handelsmönstren; vägen från odlare till konsument skedde via grossister, importörer, agenter och vinhandlare.

Ordet och vinet handlar om vinets användning i Sverige speglad i skönlitteraturen från 1300-talet till
tidigt 1900-tal. Framställningen är kronologisk men här finns också tematiska kapitel om champagne,
bourgogne, rhen- och mosel, portvin och bordeaux – allt med litterära exempel.

Författaren: Johan Stenström är professor em. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har
publicerat böcker om Harry Martinsons Aniara, om Ingemar Leckius och Carl Michael Bellman. Som
redaktör för Lunds universitets kokbok har han visat på olika vetenskapliga discipliners förhållande till
mat och måltidskultur. Till Stenströms vinmeriter hör att han sedan 2015 är Maître i Commanderie de
Bordeaux à Malmö, en världsomspännande organisation vars syfte är att förmedla och fördjupa
kunskapen om vinerna från Bordeaux.

978-91-7040-141-1
Inbunden
380 sidor
2019