Vera och hennes döttrar

Av Cecilia Lindmark Kjellman

Beskrivning

Vera föder tre döttrar under 1940-talet. Hon kämpar mot den stereotypa kvinnorollen, men sitter samtidigt fast i mönster från sin egen uppväxt. Hon överför sina stränga värderingar på döttrarna, som på olika sätt försöker att slita sig loss.
Systrarnas egna val påverkar de andra syskonen. Som länkar i en enda kedja hakar de fast vid varandra. Flickornas handlingar får konsekvenser för var och en av de övriga. Hur mycket styr man egentligen över sitt liv? vad bär man med sig av det förflutna? När livets sista kapitel skrivs har man kanske nyckeln till förståelsen. Berättelsen tar sin början 1907 och avslutas 1970.

ISBN 0
Mjukband
308 sidor
Privat utgåva