Vilsna boningar

75kr

Av Anders Björnsson

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Tidsaxeln – en sumpmark. Historikern – en grodman. Samhället – räddningskårer, under upphandling.
Människan går inte i cirklar, hon går i ellipser. Hon eftersträvar inte perfektion, tryggheten söker hon i
utgångspunkten.
Jag vill inte vara en motkraft, jag vill motverka kraftlösheten.
Fruktan äger ingen finmotorik. Den är alla överdrifters moder.
Som om jag måste skadas för att kunna helas.

Om författaren: Anders Björnsson är publicist och historiker. På CKM Förlag har han utgivit Den
krypande kontrarevolutionen. Politiska journaler (2013) samt antologin Favoriter. Författare om
författare (2013). Han har också varit verksam som lärare, forskare och översättare.

ISBN 978-91-7040-140-4
Mjukband
100 sidor
2019