Brommas skyltade kulturminnen

180kr

Av Nils Ringstedt

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Bromma har en lång förhistoria med många minnen från brons- och järnåldern. Det är bl.a. offerstenar, gravfält och husgrunder. Från senare tid finns kulturminnen i form av torp, gårdar och miljöer. Många av dessa kulturminnen från bronsålder, järnålder och nyare tid har försetts med informativa skyltar av Bromma Hembygdsförening och av Stockholms stad. Varje skylt visar en typisk och välbevarad lämning från en viss period. Tillsammans berättar de skyltade minnena om förhistoriska och historiska skeden!

Nils Ringstedt, fil dr i arkeologi presenterar i denna bok 30 skyltade kulturminnen i Bromma. Här finns uppgifter om var de finns, vad som står på skyltarna och kortfattad kulturhistoria om platserna. Bengt Windelhed, fil dr i kulturgeografi, har tillsammans med författaren inventerat större delen av Bromma och medverkat med bl.a. kulturgeografiska synpunkter. Deras strövtåg i Bromma och upptäckt av tidigare okända fornlämningar har ökat kunskapen om Brommas förhistoria.

Boken vänder sig både till Brommabor, som vill veta mer om sin hembygd och till personer, som vill informera sig om kulturminnen i en del av Stockholm. Att besöka de skyltade kulturminnena är att uppleva ett stycke Brommahistoria!

ISBN 978-91-86939-37-3
Inbunden
164 sidor
2013