Finland i stormens öga

Av Erkki Hautamäki

Kategori: Tagg:

Beskrivning

I boken avslöjas sensationellt att Stalin och Sovjetunionen även efter Molotov/Ribbentrop-pakten höll två optioner öppna och redan den 15 oktober 1939 slöts en hemlig överenskommelse med västmakterna undertecknad av Churchill.
Västmakterna godtog en rysk ockupation av Finland och Baltikum och planerade för egen del ockupation av Danmark, Norge och Sverige. Dubbelspelet från London och Moskva syftade till ett gemensamt anfall under sommaren 1940 mot Tyskland.
Den militära hjälp (expeditionsstyrka) som utlovades till Finland under vinterkriget av västmakterna var endast ett cyniskt svepskäl för att underlätta ockupationen av Norge och Sverige och besätta de svenska malmfälten. Men framförallt var syftet att nå kontakt med Röda armén och tvinga Hitler till motåtgärder.
Vi kan här se hur Churchills idé från Första världskriget, att skapa en Östersjöfront skulle förverkligas och utgöra ett dödligt hot mot Tysklands norra flank.
Författaren låter oss också följa stormakternas hemliga bakgrundspolitiska spel med främst Finland från tidigt 30-tal fram till fortsättningskriget 1941 och ”Operation Barbarossa”.

ISBN 91-7040-021-0
Danskt band
282 sidor
2004