Competitive intelligence among High-Tech SME’s

240kr

Av Ragnar Lindholm

Kategori: Tagg:

Beskrivning

”Ragnar har 18 års erfarenhet av högteknologisk industri som utvecklingsingenjör, säljare, försäljningschef och företagsledare. Han är namnkunnig inom branschen för test- och mätutrustning som levererar mätinstrument och testlösningar till flera branscher men framförallt den dynamiska elektronik- och telekommunikationsindustrin. Jag har noterat att hans framgångar mycket baseras på att göra väl avvägda bedömningar av den dynamiska elektronikindustrins utveckling. Ragnar är nog mer externt fokuserad än den genomsnittlige ledaren. Det var hans examensavhandling för sin Henley MBA som gav underlaget till boken Competitive Intelligence among High-Tech SME’s. Som styrelseordförande i IM test & mätsektion, där Ragnar är styrelseledamot, har jag även fått ta del av Ragnar’s mycket intressanta föredrag om Competitive Intelligence.”
Bengt Carlsson, VD, JDSU Nordic AB, Styrelseordförande i branchorganisationen IM’s test & mät sektion

ISBN 978-91-85671-39-7
Mjukband
224 sidor
2008