Musikjuridik

Av Henrik Stannow, m.fl.

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Tredje reviderade upplagan Denna bok handlar om musik och juridik. Boken är i första hand skriven för musikbranschens aktörer: kompositörer, författare, bearbetare, artister, musiker, producenter, musikförlag, managers m.fl. Den informerar om olika upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor, som dessa aktörer kan ställas inför när det gäller utnyttjande av verk och prestationer. Givetvis kan Musikjuridik också vara av stort intresse för andra kulturarbetare i musiklivet och inte minst i utbildningssammanhang. Det så kallade populärmusikaliska området har satts i fokus. Det krävs inga juridiska förkunskaper för att kunna ta del av bokens innehåll.
I en särskild musikjuridisk ordlista från A till Ö förklaras över 200 specialuttryck och termer. Ett avsnitt innehåller fristående information från organisationerna COPYSWEDE, FST, IFPI, RSI, SAMI, SKAP, SMF, SMFF och STIM. En avslutande del innehåller lagar och förordningar, konventioner, anslutningskontrakt, modellavtal m.m., som behandlas i boken.

ISBN 978-91-7040-073-5
Mjukband
680 sidor
2008