Den genetiska koden

Av Harald Ljungberg

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Harald Ljungström (f. 1912) har alltid varit intresserad av och även deltagit i samhällsdebatten med tidningsartiklar och skrivelser till myndigheter och riksdag. Bland annat startade han år 1998 en omfattande aktion mot det allt brutalare underhållningsvåldet i bildmedierna.
Vid sidan av sin yrkesverksamhet som rådman vid Stockholms tingsrätt, har han under ett antal år varit bibelstudieledare i sin hemförsamling i Hässelby.
De senaste åren har Harald Ljungström ägnat mycket tid åt självstudier inom teologi och vetenskap, vilket resulterat i denna bok.

ISBN 978-91-85671-60-1
Mjukband
350 sidor
2010
Privat utgåva