Den grekiska världen

168kr

Av Hilding Thylander

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Den grekiska världen ger en helhetsbild av en ganska lång epok av västerlandets historia, från stenåldern fram till den romerske kejsaren Konstantin den Stores dagar på 300-talet. Boken behandlar inte bara själva Greklands öden, utan även längre perioder av utvecklingen i syd Italien, Sicilien, Egypten, Asien och ända bort till Indien och Afghanistan.
Under större delen av denna period var det krig antingen mellan greker och främmande stater, eller mellan grekiska stater inbördes. Men det är inte främst de militära eller ofta förvirrande politiska händelserna som gör grekernas historia högintressant. Utan det grekiska folkets insatser på kulturens alla områden inom konst, arkitektur, litteratur, religion och filosofi.
Hilding Thylander (1907–93) var docent 1953–74 i Klassisk fornkunskap samt antikens historia vid Stockholms universitet, tillförordnad professor under olika perioder. Thylander tillhörde det fåtal som var licentiat i såväl latin som klassisk fornkunskap. Sekreterare 1957–91 i Svenska Humanistiska Förbundet, styrelseledamot 1960–79 i Svenska Arkeologiska Sällskapet. Produktiv som författare i sina specialämnen.

ISBN 978-91-7040-086-5
Mjukband
574 sidor
2010