Friedrich Nietzsche – liv, filosofi, politik

350kr

Av David Brolin

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Friedrich Nietzsche har blivit populär och inflytelserik som få filosofer i vår tid. Nietzsches samlade verk är under utgivning på svenska. I postmodern skepnad svävar hans ande sedan decennier över kulturens sfärer. Inom humaniora och samhällsforskning är nietzscheaner som Michel Foucault och Gilles Deleuze stilbildande.
Friedrich Nietzsche – liv, filosofi, politik är en detaljerad undersökning av Nietzsches liv, verk och intellektuella miljö. Här utmanas den etablerade bilden av tänkaren som relativist, opolitisk estet och existensfilosof – en bild som förtränger centrala delar av hans projekt: attacken mot upplysning, demokrati och lika rättigheter, föraktet för svaghet, kampen mot medlidande och socialism.
Stadigt förankrad i källorna – filosofens publicerade och opublicerade texter – rekonstruerar David Brolin Nietzsches idépolitiska universum. Mot en historisk bakgrund av samtida debatter om brännande samhällsproblem analyserar han förbisedda och misstolkade teman genom hela författarskapet. Fram träder Nietzsche som partitagande intellektuell, som en genuint politisk filosof.
Boken riktar sig såväl till forskare och deltagare i det offentliga samtalet som till en kulturintresserad allmänhet.

ISBN 978-91-633-4744-3
Mjukband
352 sidor
2010