Handelsflottan – första världskriget

Av Lennart Lundberg

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Handelsflottan under första världskriget – en bok om kriget ur svenska handelsflottans perspektiv, en hyllning till sjöfolket som fick Sverige att fungera trots ofreden.
Aldrig tidigare hade ett sjökrig fått sådana fasansfulla konsekvenser. Modern teknik och nya material gjorde att fartygen kunde byggas större, snabbare och tåla mer beskjutning. Det var ubåtsvapnet som gav kriget på haven en helt ny dimension. Det var inte längre främst krigsfartyg som besköt krigsfartyg. Det obegränsade ubåtskriget innebar att alla främmande fartyg löpte stor risk att plötsligt träffas av en torped. Radar var inte uppfunnen varför konvojtrafik blev det säkraste sättet för handelsfartygen att nå sin destination.
Den svenska handelsflottan var hänvisad till de krigförande staternas välvilja. Dessa införde successivt allt mer långtgående hinder för den neutrala sjöfarten – släckta fyrar, minor, konfiskering av laster, kapningar och torpeder. Trots krigets villkor lyckades handelsflottan hålla liv i vår export och import. Sjöfolket var hjältar som satsade sina liv för Sverige. Tyvärr har inte landet i efterhand visat sådan generositet mot de skadade sjömännen och efterlevande som man kan förvänta sig från en tacksam nation. Till exempel kunde de krigsskadade sjömännens diagnos bli ”olycksfall” och därmed ge betydligt lägre ersättning från samhället och försäkringar.
Författaren Lennart Lundberg är sjöingenjör och har varit verksam i marinen och handelsflottan.

ISBN 978-91-7040-049-0
Mjukband
248 sidor
2005