Sjöansvar

Av Rolf Ihre

Kategori: Tagg:

Beskrivning

I början på 1980-talet publicerades ett antal böcker under det gemensamma namnet ”Högre sjöfartsekonomisk kurs”. Böckerna fyllde ett behov av läro- och handböcker för personer som kommer i kontakt med den kommersiella sjöfarten. Tyvärr upphörde utgivningen.
Denna bok är avsedd att tillsammans med den tidigare utgivna boken Sjöfraktavtal fylla en del av tomrummet efter Högre sjöfartsekonomisk kurs. Sjöansvar är inriktad på ansvarsfrågor. Inledningsvis behandlas avtals tillkomst och tolkning samt allmänna skadeståndsregler och begrepp.
Bland bokens övriga avsnitt kan nämnas
– Hantering av reklamationer avseende sjötransporterat gods
– Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar
– Andra ansvarsområden med marin anknytning
– Orientering om sjö- och transportförsäkringar och annan riskhantering
– Sjöpanträtt och annan säkerhet för krav
– Allmänt agerande efter skadehändelser
– Besiktningar
Dessutom finns ett kort orienterande avsnitt angående fartygsregistrering, inteckningar i fartyg, överlåtelse av fartyg m.m. Författaren utbildade sig ursprungligen till sjökapten men har efter omskolning arbetat som bolagsjurist i Salénrederierna och är sedan mitten av 1980-talet verksam som advokat med sjö- och transporträtt samt interternationell handel som huvudinriktning

ISBN 978-91-85671-05-2
Mjukband
252 sidor
2007
Privat utgåva