Helbrägdagörarens dagbok

100kr

Av Olle Ohlson

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Så minns jag från min ungdom i Värmland berättelserna om Fredrik August Boltzius, bondsonen om vilken man ansåg, att han visste mer om den hinsides världen än någon annan och att han kunde bota sjukdomar genom bön. Jag har själv ingen annan förklaring till det som hände, än den Boltzius gav själv. Jag har själv ingen annan förklaring till det som hände, än den Boltzius gav själv.
Fredrik August Boltzius (1836–1910) var kanske den mest intressanta religionsutövaren i vårt land i början av förra århundradet. Han saknade normal skolutbildning, men hans bibelkunskap gjorde honom känd och högt aktad också utanför landets gränser.
Här hemma blev han inte alltid uppskattad, men brev till honom från hela världen, nu delvis bevarade på Värmlands Museum i Karlstad (en uppgift från 1940-talet 33.000 brev) vittna om en märklig människas gärning.
I Skåre en mil norr om Karlstad finns ännu hans hem bevarat, där han predikade och verkade. Där finns också kvarlämnade hjälpredskap, som de sjuka nödgats använda före tillfrisknandet, vilka starkt vittna om märkliga resultat av Boltzius verksamhet.
Strax efter hans död ansågs hans teologi och gudsupplevelser och hans åsikter om ”livet efter det jordiska” alltför avvikande. De flesta av hans skrifter brändes och tystnaden slöts om honom och hans gärning för lång tid.
Många år senare vaknade intresset för honom på nytt vid upptäckten av tidigare okända handlingar om hans liv och gudstro, bland annat brev med ”biografiska” uppgifter från släktingar, redovisade här nu lätt redigerade för integritetens skull med beskrivningar också av några ”underverk” som tillskrevs honom.
Boltzius är utan tvivel den ”undergörare”, som har verkat störst i skalan i nordiska kyrkorna och han har inte många medtävlare, skriver också professor C. Linderholm, historiker och religionsforskare i tidningen Väktaren.

ISBN 978-91-85671-25-0
Mjukband
92 sidor
2008