Humanistisk demokrati

Av Thure Jadestig

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Thure Jadestig (f. 1922) är folkrörelseman, folkbildare och folkhemsbyggare. Under ett helt liv har han varit aktiv i svenskt samhällsliv. Han har varit arbetsförmedlare, riksdagsman (S) och ordförande i samlingslokalorganisationen Våra Gårdar. Hans engagemang omfattar allt från alkoholpolitik och folkhälsa till bildningsarbete och humanism som skydd mot extremism.
I denna samling av Thure Jadestigs anföranden och artiklar under senare år belyses så skilda frågor som spelregler i kampen mot terrorism, metoder för opinionsbildning, missriktad förståelse för gatuvåld samt möjligheter att kontrollera marknaden. Tillsammans speglar den en helgjuten insats för att värna, vårda och utveckla det svenska folkhemmet.

ISBN 978-91-85671-89-2
Mjukband
112 sidor
2011