Insätt torpedanfall typ Filip från syd

Av Jan Olof Ingemar Svensson

Beskrivning

Minnen från Ronnebygrabben och örlogskaptenen Jan Olof Ingemar Svenssons tjänstgöring vid Kungliga flottan åren 1955-1997.
Titeln på boken hänsyftar till en verklig kodad ordervariant från Divisionschefen till Fartygscheferna på motortorpedbåtarna i divisionen. I klartext betyder ordern ”Torpedanfallet genomföres utan hänsyn till egna förluster”. Denna order fanns att tillgå som en sista utväg fram till 1970-talet.

ISBN 978-91-85671-15-1
Mjukband
486 sidor
2006

Privat utgåva