Skidspår och stickspår

Av Bengt-Herman Nilsson

Beskrivning

Bengt-Herman skrev inte dagbok utan var i stället mycket flitig att samla sina många fotografier i album. Det blev till slut närmare 150 fotoalbum fyllda med bilder från ett långt och mycket innehållsrikt liv.
Under sina sista år började Bengt-Herman skriva sina memoarer med för honom klassisk energi. Han gjorde samtidigt detaljerade noteringar om vilka fotografier som skulle illustrera texten. Denna bok har därför ett bildmaterial som är både mycket generöst till omfång och i många delar unikt till innehåll.
Bakom till synes lätt uppnådda mål inom skidsporten, modern femkamp och det militära, låg ofta långa och noggranna förberedelser. Bengt-Herman hade en stor förmåga att få kontakt med människor från vitt skilda grupper, och var alltid redo taga sig an nya utmaningar – en vännernas vän. Det är många som inspirerats och entusiasmerats av Bengt-Hermans livsglädje och därmed vågat upptäcka nya möjligheter i livet.

ISBN 978-91-85671-12-0
Mjukband
336 sidor
2006