Kunskapens port

Av Lars Skyttner

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Är den nya svenska högskolan en port till kunskapens värld? Hur ser den världen ut från insidan? Tyvärr är det som möter efter inträdet alltför sällan den goda vetenskapen med sitt kritiska tänkande. Det vi ser är istället konsekvenserna av politiska inhopp och social ingenjörskonst.
Författaren visar hur man inifrån kan uppleva situationen och belägger varför den s.k. akademiseringen av all högre utbildning i verkligheten blivit en gymnasifiering. I den processen har kunskapen om vad Universitet och högskola egentligen bör syssla med raskt vittrat sönder.
För att rekapitulera den insikten ger boken ett kulturhistoriskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv på den högre utbildningen. De oundvikliga kvalitetskrav som följer med denna utgångspunkt belyses i olika delar av texten.
Boken är skriven till studenter och lärare men kan även med full behållning läsas av den allmänt intresserade. Risken finns dock att den som inte har en egen och handfast erfarenhet av verksamheten inom högskolans väggar vill använda ordet negativism om vad som behandlas i texten. Just denna kategori av läsare torde ha mest att vinna på att genomskåda ett system som idag innefattar stora delar propaganda och förakt för äkta kunskap och kritisk förmåga.
I boken tecknas en motbild som nästan aldrig kommer till tals därför att man saknar möjligheter att göra sig hörd, är rädd om sitt arbete eller saknar civilkurage. Motbilden borde dock i slutändan betraktas som positiv ty utan den kan ingen förbättring komma till stånd.
Debatten om högskolan kännetecknas idag av ensidiga lovsånger och ideologiska uttalanden av utbildningsministern som ”Högskolan skall likna samhället i övrigt”. Varför den inte skall likna ett alltmer kommersialiserat, politiserat och kunskapsförflackat samhälle är vad denna bok handlar om

ISBN 91-88812-86-3
Mjukband
328 sidor
2003