Engelsk-Svensk ordbok på Ernest Hemingway

Av Anders Melchior

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Samtliga verk av Ernest Hemingway, med undantag för ”Men at war”, har systematiskt gåtts igenom. Inga andra källor har använts. Alla ord som bedöms ligga ovanför den genomsnittliga gymnasistens nivå har översatts. Detta medför att ordboken är snabb att arbeta med, då den endast innehåller ord från Ernest Hemingways egna böcker och enbart tar upp svårare ord, som alltså inte skyms av lättare. Kulturspecifika företeelser, namn och platser har så långt möjligt förklarats. De tjurfäktningstermer som Hemingway tar upp och kommenterar i ordlistorna till ”Death in the Afternoon” och ”The Dangerous Summer” är inte översatta eller förklarade i denna ordbok. Däremot förklaras de om de återfinns i andra böcker av Hemingway. Detta gäller också de swahilitermer som finns i ordlistan till ”True at first sight”.

ISBN 91-973114-2-1
Mjukband
86 sidor
1999