Manipulering av hjärnan

200kr

Av Lisbeth Ollner

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Surrealisterna och de tidiga modernistiska konstnärerna manipulerade hjärnan för att uppnå förändrade medvetandetillstånd, FMT, i syfte att förändra sitt seende och att förnya konstskapandet. De anknöt till psykiska och fysiska tekniker samt bruk av droger, som använts i rituella och religiösa sammanhang för att nå det undermedvetna eller omedvetna.

Inspirationskällor och influenser för de modernistiska konstnärerna samt engagemang och verksamhet hos bl.a. surrealistpionjärerna, de abstrakta expressionisterna, grupperna i New York och de kanadensiska automatisterna beskrivs.

Bruket av droger, främst heroin och hallucinogener såsom cannabis och meskalin skildras liksom påverkan och effekter i konstutövningen av biokemisk, fysikalisk och annan art i hjärnan och berörda sinnesorgan.

Boken utkom i sin första utgåva år 1997. I den nu föreliggande nyutgåvan har texten uppdaterats och titeln ändrats till ”Manipulering av hjärnan. Återverkan på den modernistiska konsten”.

Lisbeth Ollner är född i Stockholm 1922 och har bland annat varit verksam som psykolog inom industrin, lärare och kommunpolitiker. Hon har fyllt sin fil.mag. och fil.kand. med studier i neurofysiologi vid Karolinska Institutet och konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hon baserar sina iakttagelser om konstskapande på en unik förtrogenhet med psykologisk och fysiologisk forskningslitteratur och pläderar för en dialog mellan humaniora och naturvetenskap

ISBN 978-91-86939-83-0
Mjukband
140 sidor
2017