Montesquieu

168kr

Av Folke Nibelius

Kategori: Tagg:

Beskrivning

För en av sin tids stora filosofer och kulturpersonligheter Charles-Louise de Secondat Montesquieu (1689–1755) har hittills saknats en biografi på svenska. Den bristen vill denna bok råda bot på genom att ge en beskrivning av Montesquieus liv och verk, framför allt den banbrytande skriften Om lagarnas anda och ögonöppnaren Persiska brev, som visar tillståndet i 1720-talets Paris.

Montesquieus önskan var att vägleda sin samtid, ge råd om hur en lycklig tillvaro för människor skulle kunna utformas, att verka för ett öppet och tolerant samhälle. Han motarbetade despotiska tendenser, hävdade att makt måste hejdas med makt. Lagar måste samverka och jämkas ihop med ett lands religion, klimat och folkets seder och karaktär.

ISBN 978-91-7040-129-9
Mjukband
508 sidor
2017