Mötet med Afrika och dess kvinnor

215kr

Av Karin Himmelstrand

Beskrivning

Karin Himmelstrands tidiga möte med Afrikas kvinnor, väckte till liv en intensiv önskan att ingående lära känna dem och deras livsbetingelser. Mellan 1964 och 1967 bodde hon och hennes familj i Ibadan, Nigerias folktätaste stad i Afrikas folkrikaste land.

Fem år senare lyckades hon som Sida-anställd få ansvar för biståndsinsatser riktade till kvinnor i Sveriges mottagarländer insatser verksledningen ansåg hon drev alltför envist. Kvinnor var enligt den tidens Sida-policy ingen egen målgrupp. De ansågs ingå i den ospecificerade gruppen ”fattiga”, trots att mäns och kvinnors villkor och behov i Afrika och i andra utvecklingsländer var och är diamentalt olika.

Författaren tar också upp problem med misshushållning, oegentligheter och korruption av Sida-medel. Boken låter läsaren följa biståndsmiljoners väg från svenska skattebetalare via svensk statsbudget till mottagarländers finansministerier ända ner via lokala beslutsfattare till fattiga kvinnor i avlägsna byar. Vid slutmålet tenderade pengarnas värde minska. Men ekonomiskt svinn fick på den tiden inte ens antydas.

Som biståndsarbetare fylldes Karin Himmelstrand av beundran inför afrikanska kvinnors arbetsförmåga, omsorg och ansvar för barnen, deras lokala sammanhållning och för de glädjetjut de alltid hälsade besökare från främmande länder, när helst dessa dök upp.
I boken ingår en stor bildbilaga.

ISBN 978-91-86939-66-3
Mjukband
324 sidor
2015