Musikjuridik

Av Henrik Stannow m.fl.

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Andra reviderade och utökade upplagan. Denna bok handlar om musik och juridik, och informerar om upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor, men förutsätter inte juridiska förkunskaper. Den är skriven för kompositörer, artister och musiker, men har också intresse för andra kulturarbetare och aktörer i musiklivet samt privatpersoner som utnyttjar musik från t.ex. internet.
Ett avsnitt kommenterar och redogör för de nya svenska lagreglerna från den 1 juli 2005, med bl.a. förbudet mot att ladda ner olagliga material från internet. I en ordlista A-Ö förklaras specialuttryck och termer i musikbranschen. En särskild del VI innehåller fristående information från COPYSWEDE, FST, AFPI, RSI, SAMI, SKAP, SMF, SMFF och STIM. En annan del innehåller lagar, konventioner, anslutningskontrakt m.m. som behandlas i boken.

ISBN 91-7040-047-4
Mjukband
662 sidor
2005