Osagda ord

Av Kristinja Sigmundsdottir, översättning Inge Knutsson

Beskrivning

Berättelsen om hur en dotter och hennes familjs vardag påverkas av en åldrande, dement mormor. Bokens bakgrundstema är välkänt – en nära anhörig blir äldre, mer glömsk och kraftlös. Dotterns engagemang i skötseln av sin mor ökar i motsvarande grad, vilket går ut över den egna familjen. Denna i sin tur oroas inte bara av mormoderns försämrade tillstånd, utan också över mammans fräsande och irriterade utbrott vid middagsbordet.

ISBN 91-7040-022-9
Danskt band
182 sidor
2004