Tankestenen

Av Fritz Iwo Dölling

Beskrivning

… en höggradigt egocentrisk redogörelse om mitt eget liv, mina tankar, mina upplevelser –också om många av dem under alla senare år delats med Tatiana och till en del med barnen, men långt ifrån alla. Det mesta av mitt arbete och mina upplevelser har legat utanför den gemenskapssfär som pappa/barn relationen utgör och jag har tänkt att nedteckningen kunde fylla luckor och ha sitt intresse för både barn och barnbarn – och kanske några andra – nu eller senare i deras liv.

ISBN 978-91-002-02-0
Inbunden
550 sidor
2009
Privat utgåva