Hon ska bli professor

Av Gunilla Holm

Beskrivning

Gunilla Holm (född Wikander) föddes den 13 juli 1939 och växte upp i Helsingborg, där hon tog studenten på dåvarande Flickläroverket. Sommarloven tillbringade hon i Tylösand som hon brukar kalla sin barndoms sommarparadis. Mestadels hos den kreativa och temperamentsfulla moster Gun som drev sommarhotellet Tjuvahålan, vilket har satt starka spår i den här boken.
Detta är en familjekrönika, där alla är på väg någonstans, såväl bondfolk som Amerikafarare. De genomlider något av världskrigen eller har kanske en mera stillsam restaurangkarriär i södra Sverige. Här finns fattiga men starka familjer som stöttar varandra genom de svåra åren. Det tidiga nittonhundratalet avspeglas i snabba glimtar som tillsammans skildrar det framväxande svenska välfärdssamhället fram till våra dagar, med nedslag i såväl familjeliv och semesteräventyr som den svenska förlagsvärlden.

ISBN 978-91-85671-49-6
Inbunden
208 sidor
2009