Torpen i Bromma

150kr

Av Nils Ringstedt

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Bromma var en gång ett jordbrukslandskap med slott, gårdar och torp. Nils Ringstedt, doktor i arkeologi och ansvarig för frågor om fornvård i Bromma Hembygdsförening, har ställt samman uppgifter om alla i Bromma idag kända torp och stugor, som varit krogar, brännerier, hem för mjölnare, smeder, skogvaktare och statare. De flesta är nu försvunna – men ett tiotal stugor finns kvar! Underlag för boken har varit en torpinventering av Bromma Hembygdsförening från början av 1990-talet, uppgifter i Bromma Hembygdsförenings årsböcker och uppgifter i husförhörsprotokollen för Bromma. Nils Ringstedt har också vid egna fältstudier påträffat lämningar av försvunna torp.
Torpen och stugorna har lytt under Brommas gårdar och slott. Ulvsunda slott har haft flest underlydande torp, följt av Åkeshovs slott. Lägena för 80 av 103 torp och stugor är i stort kända. På 22 kartor över stadsdelar i Bromma är dessa torp och stugor markerade. Boken ger också en bakgrund till torpinstitutionen och torparnas liv. Här framträder således ett stycke Brommahistoria, som delvis går att uppleva genom egna besök i fält.

ISBN 978-91-85671-70-0
Mjukband
180 sidor
2010