Universell tidsskala, ett förslag

Av Lennart Z Olsson

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Den universella tidsskalan ska ersätta det trippelhövdade systemet. Man brukar använda tre olika eror för att göra dateringar. Arkeologer, geologer och kosmologer gör dateringar ”före nutid”, alltså i förhållande till hur lång tid som har gått före vår tid; denna era kallar jag nutidseran. Historiker gör dateringar dels ”före Kristus” (den förkristna eran), dels ”efter Kristus” (den dionysiska eller kristna eran).
I denna skrift kritiserar jag detta ”trippelhövdade system” och presenterar den universella tidsskalan som ett bättre alternativ. Den har konstruerats som ett svar på de problem som uppstår i övergångarna mellan de tre erorna. Den omfattar hela tiden från universums tillkomst till vår tid och fortsätter in i framtiden.
Detta är den första tidsskalan någonsin som har konstruerats för att användas inom så många områden på ett smidigt sätt.

ISBN 978-91-85671-11-3
Mjukband
52 sidor
2007
Privat utgåva